Home
Het koor
Huidige dirigent
oud-dirigenten
Recente Uitvoeringen
Fotoalbum
Contact
Links naar anderen
Voor leden

Sinds de nazomer van 2008 staan wij onder gedreven leiding van Jan Maas (*1955). Als musicus is Jan opgeleid aan het Brabants conservatorium en heeft ook daar enkele wapenfiten op zijn waaronder;  ‘The funeralmusic of queen Mary’ van Purcell (met kamerkoor Schijndel),  Derde plaats (van de 600 koren) bij korenfestival in Weert met ‘Cantcleer’ (het jongerenkoor uit Sint Oedenrode), een scenische uitvoering van het requiem van John Rutter als afscheidconcert van het oude conservatorium gebouw in Tilburg. Verder ontving hij dirigeercursussen van Lucas Vis en is hij inmiddels 25 jaar cursus leider bij de Sint Gregoriusvereniging en ook docent basistechniek directie bij Centrum voor Amateurkunst in Tilburg. Ook als jurylid wordt hij regelmatig gevraagd voor koorfestivals.

Jan staat niet alleen voor het Wagenings KleinKoor staat maar voor het 55 personen sterke Gemengd Koor Sint Lambertus, dit koor zingt in kerkmissen en elke vijf jaren een concert, en verder voor het Veghels Kamerkoor in Veghel. Naast koordirigent is hij docent muziek en wiskunde aan het Titus-Brandsmalyceum in Oss.

 

Wagenings KleinKoor | info@wageningskleinkoor.nl